REGULAMIN

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE KM HOME

OBOWIĄZUJE OD 1.06.2022

Organizatorem sprzedaży w sklepie KM HOME jest firma KM HOME Mariusz Dzidziewicz z siedzibą w Koszalinie przy ulicy Bohaterów Warszawy 2a 75-211 Koszalin, NIP 669-240-45-43

sklep@km-home.pl www.km-home.pl

1. PRODUKTY
a. Produkty znajdujące się w ofercie sklepu KM HOME są produktami, których sklep jest wyłącznie dystrybutorem.
b. Każdy towar znajdujący się w opakowaniach posiada oznaczenie wskazujące na ilość sztuk i metrów w opakowaniu.
c. Każdy towar znajdujący się w ofercie posiada pełną specyfikację techniczną, opis sposobu montażu oraz warunki gwarancji znajdujące się na stronie internetowej producenta.
d. Warunki gwarancji opisane są przez każdego producenta w dokumencie gwarancyjnym znajdującym się na opakowaniu a także stronie internetowej producenta.
e. Produkty będące w naszej ofercie posiadają określone przepisami prawa opisy właściwości dotyczące składy, wymiarów, wagi, itp.
f. Podawane przez nas ceny są cenami brutto VAT 23% w walucie w polskich złotych. Na etykietach sprzedażowych podana jest również poglądowo niższa cena produktu na stawce VAT 8% stosowaną przy spełnieniu
przez klienta warunków ustawy o budownictwie mieszkaniowym. Sprzedaż towaru na stawce VAT 8% jest tylko i wyłącznie z usługą montażu zakupionego towaru, która jest płatna zgodnie z cennikiem usług w sklepie.
g. Produkty promocyjne są w sklepie widocznie oznaczone. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany ceny każdego produktu (w tym promocyjnego) przed otwarciem każdego dnia handlowego.
h. Produkty docinane na wymiar (wykładziny dywanowe, wykładziny elastyczne) ze względów technologicznych mogą różnić się wymiarem od zamawianych/docinanych do 2% długości i szerokości. W ramach tej tolerancji
sklep nie ma podstaw do uznania reklamacji w kontekście niewłaściwego wymiaru zakupionego materiału.
2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SKLEPU KM HOME
a. Prawo do rękojmi przysługuje konsumentom zgodnie z ustawą z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta.
b. Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują konsumentowi tylko i wyłącznie z tytułu gwarancji zgodnie z warunkami określonymi w dokumencie gwarancyjnym.
c. Praw z tytułu rękojmi należy dochodzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
d. Klient traci prawa do rękojmi, jeżeli w okresie dwóch lat od daty odbioru towaru lub ukończenia jego montażu przez sklep KM HOME nie zawiadomi sklepu o jego wadzie.
e. Klient nie może odstąpić od zawartej umowy w sytuacji, kiedy wada towaru jest nieistotna.
f. Sklep KM HOME odpowiada za wady fizyczne oraz prawne towaru. W związku z tym konsument ma prawo żądać naprawy towaru, wymiany na wolny od wad, obniżenia jego ceny lub odstąpić od umowy. Obniżenie ceny
powinno pozostać w proporcji ceny towaru wadliwego do towaru bez wady.
3. PŁATNOŚĆ ZA TOWAR I USŁUGI
a. Zapłata za towar i usługę może zostać dokonana za pomocą gotówki, kart płatniczych, przelewu na konto. Towar jest wydawany klientowi tylko i wyłącznie w momencie opłacenia całej wartości materiału
b. Zapłata za towar oraz zaliczki na poczet zamówienia uiszczane są przez konsumenta w sklepie KM HOME pracownikowi sklepu lub współpracującej firmie monterskiej lub transportowej, lecz tylko i wyłącznie po
uprzednim ustaleniu takiej formy płatności z pracownikiem sklepu.
c. Towar jest zarezerwowany poprzez wpłatę zaliczki na jego poczet i tylko taka forma gwarantuje utrzymaniem aktualnej ceny towaru. Taka forma rezerwacji obowiązuje przez 60 dni kalendarzowych a po ich upływie sklep
KM HOME ma prawo anulować rezerwację a klient ma prawo odebrać wpłaconą zaliczkę.
d. Sklep KM HOME wystawia jako dowód zakupu paragony, faktury VAT zgodnie z przepisami prawa.
4. REKLAMACJE
a. Reklamacja w sklepie KM HOME może zostać zgłoszona osobiście w sklepie, korespondencyjnie na adres sklepu lub poprzez wiadomość mailową na adres sklep@km-home.pl. Zgłoszenie reklamacyjne powinno
zawierać dane do kontaktu, dokument zakupu, opis wady, opis oczekiwań. W przypadku braku powyższego konsument zostanie poproszony o uzupełnienie braków. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego, pracownik
sklepu KM HOME decyduje czy zachodzi konieczność dokonania oględzin u klienta i umawia dogodny dla obu stron termin oględzin. Reklamacje są rozpatrywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
b. Terminy rozpatrzenia reklamacji są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
5. ZWROTY ZAKUPIONEGO TOWARU
a. Zgodnie z obowiązującymi przepisami konsumenckiego sklep stacjonarny jakim jest KM HOME nie ma obowiązku i nie przyjmuje zwrotów towarów. Wyjątkiem są sytuacje, w których pomiaru pomieszczeń dokonał
pracownik sklepu lub współpracująca firma monterska, wówczas odpowiedzialność za ilość zakupionego materiału znajduje się po stronie sklepu.
b. W przypadku zwrotu towaru, którego ilość do zakupu, po uprzednich pomiarach, określił pracownik sklepu lub współpracująca firma monterska, towar powinien być kompletny, suchy, czysty, w pełnych opakowaniach i
nieuszkodzony.
c. Dokonanie zwrotu towaru, którego ilość do zakupu, po uprzednich pomiarach, określił pracownik sklepu lub współpracująca firma monterska, może się odbyć maksymalnie w okresie do 30 dni od daty zakończenia
firmowego montażu.
d. Zwrotu towaru, którego ilość do zakupu, po uprzednich pomiarach, określił pracownik sklepu lub współpracująca firma monterska nie można dokonać w przypadku towarów zakupionych jako wyprzedaż, końcówki serii,
towar z obniżoną ceną ze względu na niepełnowartościowość.
6. TRANSPORT TWARU DO KLIENTA ORAZ JEGO WNIESIENIE
a. Transport towaru oraz wniesienie są usługami dodatkowo płatnymi zgodnie z cennikiem sklepu.
b. Transport towaru nie obejmuje wniesienia – są to odrębne usługi.
c. Klient zlecający dowóz towaru powinien zapewnić bezpieczny i stabilny dojazd do posesji w innym przypadku transport towaru nie jest możliwy.
d. Miejsce rozładunku towaru powinno znajdować się nie dalej niż 10 m od miejsca postoju dla auta dostawczego.
e. Usługa wnoszenia jest wykonywana wyłącznie wówczas kiedy klient zapewni drożne dojście do miejsca złożenia docelowego towaru.
f. Pracownik sklepu, montażysta lub kierowca mają prawo odmówić wykonania usługi wnoszenia w sytuacji kiedy w ich ocenie wykonanie usługi nie jest możliwe, naraża to ich na niebezpieczeństwo lub towar na
uszkodzenie.
7. USŁUGI SKLEPU
a. Wszelkie usługi, których sklep KM HOME jest dystrybutorem, świadczą profesjonalne firmy podwykonawcze, które są ubezpieczone w kontekście odpowiedzialności cywilnej.
b. Wszelkie usługi, których sklep KM HOME jest dystrybutorem są opłacane przed ich wykonaniem.
c. Każda usługa montażu zlecona do wykonania przez sklep KM HOME jest poprzedzona pomiarem oraz oględzinami wykonywanymi przez pracownika sklepu lub współpracującego montażystę.
d. Montażyści KM HOME dokonują instalacji towaru tylko i wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta i w warunkach przez niego określonych. Nie jest możliwy montaż odbiegający od powyższego pomimo takich
oczekiwań ze strony klienta.
e. Klient korzystający z usługi montażu ma obowiązek zapewnić optymalne warunki w pomieszczeniach do pracy ekip monterskich. W przypadku braku optymalnych warunków monter ma prawo odmówić wykonania
montażu.
f. Klient może zakupić towar na obniżonej stawce VAT 8%, pod warunkiem, że lokal, w którym ma się odbyć montaż mieści się w definicji społecznego budownictwa mieszkaniowego opisanego ustawowo. Regulamin
sprzedaży na stawce VAT 8% jest dostępny na stronie www.km-home.pl.
g. Montażyści nie świadczą usługi wywozu oraz utylizacji odpadów powstałych na skutek instalacji podłogi. W rozumieniu sklepu jest to materiał zakupiony przez klienta i pozostawiony do jego dyspozycji.
8. INFORMACJE DODATKOWE:
a. Za dziecko w sklepie odpowiada jego opiekun. Dzieci mogą przebywać na terenie sklepu KM HOME tylko w obecności swoich opiekunów

KM Home

ul Bohaterów Warszawy 2a
Centrum Handlowe Hala Kupiecka
75-211 Koszalin

Godziny otwarcia

Pn.-pt. 10:00-18:00
Sob. 10:00-14:00

Nd. nieczynne

 

Kontakt

Tel. 690 046 577

Email: sklep@km-home.pl